Monthly Archives - ožujak 2022

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Datum objave: 24. 06. 2022. Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. 07. 2022. Rok za podnošenje projektnih prijava: 12. 08. 2022. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Svrha ovog poziva Cilj bespovratne potpore za digitalizaciju poslovanja je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti. Predmet ovog poziva Ovim će se pozivom osigurati podrška MSP-ovima za...

Detaljnije...