Cjenik usluga grafičkog dizajna

Dizajn logotipa, vizitke, memoranduma, letka, brošure, kataloga, plakata, roll up bannera, etikete, naljepnice, cjenika, jelovnika, pozivnice, zahvalnice

Izrada vizualnog identiteta cijena paketa

Paket uključuje: izradu logotipa, vizitki, memoranduma, html potpis i knjigu grafičkih standarda
Vizualni identitet Cijena usluge
Izrada logotipa 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 1.000,00 kn
500 vizitki - dizajn i 4/4 obostrani tisak u boji na 350g papiru 420,00 kn
500 memoranduma - dizajn i 4/0 jednostrani tisak u boji na 80g papiru 575,00 kn
HTML potpis za email - za jednu osobu 300,00 kn
Knjiga grafičkih standarda - sa navedenim primjerima za primjenu 750,00 kn
Paket za izradu vizualnog identiteta - ukupna cijena svih navedenih usluga 2.500,00 kn

Izrada logotipa cijena

Izrada logotipa uključuje 2 idejna rješenja i reviziju dizajna i izradu konačne verzije prema odabranom rješenju
Vizualni identitet Cijena usluge
Izrada logotipa 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 1.000,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn logotipa i izrada konačne verzije 300,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna dizajna logotipa i izrada konačne verzije 500,00 kn
Prebacivanje postojećeg logotipa u vektorski format - već od 200,00 kn
Knjiga grafičkih standarda - sa navedenim primjerima za primjenu 750,00 kn

Vektorizacija logotipa cijena

Cijena prebacivanja logotipa u vektorski format ovisi o postojećem logotipu i tome koliko je komplicirano prebacivanje
Vizualni identitet Cijena usluge
Vektorizacija logotipa prebacivanje rasterske slike loga u vektorski format već od 200,00 kn

Knjiga grafičkih standarda cijena

Kao opciju uz izradu logotipa nudimo izradu knjige grafičkih standarda za dosljednost vizualnog identiteta tvrtke
Vizualni identitet Cijena usluge
Knjiga grafičkih standarda smjernice za logo, boje i fontove 750,00 kn

HTML email potpis cijena

Bitan element u izgradnji vizualnog identiteta tvrtke koji se koristi u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji
Vizualni identitet Cijena usluge
HTML email potpis za jednu osobu 300,00 kn

Dizajn memoranduma cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak memoranduma tvrtke uz opcije za izradu
Vizualni identitet Cijena usluge
Dizajn memoranduma 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 300,00 kn
Dodatan prijedlog dodatan dizajn memoranduma i izrada konačne verzije 100,00 kn
Dva dodatna prijedloga 2 dodatna dizajna memoranduma i izrada konačne verzije 150,00 kn
Izrada memoranduma kao Word dokument za poslovnu komunikaciju u digitalnom formatu 100,00 kn
Izmjena podataka na postojećem memorandumu vektorski format 50,00 kn

Dizajn vizitke cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak posjetnice tvrtke uz opcije za izradu
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn jednostrane vizitke 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 100,00 kn
Dizajn obostrane vizitke 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 150,00 kn
Dodatan prijedlog dodatan dizajn vizitke i izrada konačne verzije 50,00 kn
Dva dodatna prijedloga 2 dodatna dizajna posjetnice i izrada konačne verzije 75,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj vizitki vektorski format 50,00 kn

Dizajn letaka cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak letaka svih formata i  opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn jednostranog letka: A4, A5, A6, DL format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 200,00 kn
Dizajn obostranog letka: A4, A5, A6, DL format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 300,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn letka i izrada konačne verzije 100,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna dizajna letka i izrada konačne verzije 150,00 kn
Izmjena podataka na postojećem letku - vektorski format 100,00 kn

Dizajn brošure cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak brošure svih vrsta i formata uz nekoliko opcija
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn brošure: 2-fold - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 450,00 kn
Dizajn brošure: 3-fold - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 500,00 kn
Dizajn brošure: 4-fold - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 550,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna brošure i izrada konačne verzije 250,00 kn
Dva dodatna prijedloga - dva dodatna dizajna brošure i izrada konačne verzije 400,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj brošuri - vektorski format 200,00 kn

Dizajn kataloga cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak kataloga svih formata uz nekoliko opcija
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Omot kataloga (prva i zadnja stranica) - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 450,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna kataloga i izrada konačne verzije 300,00 kn
Katalog do 12 stranica - unutarnje stranice kataloga 80,00 kn/str.
Katalog do 24 stranice - unutarnje stranice kataloga 70,00 kn/str.
Katalog do 32 stranice - unutarnje stranice kataloga 60,00 kn/str.
Katalog do 64 stranice - unutarnje stranice kataloga 50,00 kn/str.
Katalog više od 64 stranice - unutarnje stranice kataloga 40,00 kn/str.
Izmjena podataka na postojećem katalogu - vektorski format 50,00 kn / stranici

Dizajn plakata cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak plakata svih formata uz nekoliko opcija
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn plakata do SRA3 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 350,00 kn
Dizajn plakata do B2 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 400,00 kn
Dizajn plakata do B1 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 450,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna plakata i izrada konačne verzije 250,00 kn
Izmjena podataka na postojećem plakatu - vektorski format 100,00 kn

Dizajn jumbo plakata cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak jumbo plakata svih formata uz nekoliko opcija
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn CityLight plakata (1,185 x 1,75 m) - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 500,00 kn
Dizajn BillBoard plakata (4 x 3 m ili 5,04 x 2,38 m) - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 750,00 kn
Dizajn BigBoard plakata (10 x 5 m) - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 1.000,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna jumbo plakata i izrada konačne verzije 350,00 kn
Izmjena podataka na postojećem jumbo plakatu - vektorski format 200,00 kn

Dizajn roll up banera cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak roll up bannera svih formata uz nekoliko opcija
Vizualni identitet Cijena usluge
Dizajn banera svih formata - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 550,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna banera i izrada konačne verzije 350,00 kn
Izmjena podataka na postojećem baneru - vektorski format 150,00 kn

Dizajn etiketa cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak etikete svih dimenzija i opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn etikete - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 800,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn etikete i izrada konačne verzije 300,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna prijedloga etikete i izrada konačne verzije 500,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj etiketi - vektorski format 200,00 kn

Dizajn naljepnice cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak naljepnice svih dimenzija i opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn naljepnice do SRA3 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 350,00 kn
Dizajn naljepnice do B2 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 400,00 kn
Dizajn naljepnice do B1 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 450,00 kn
Dizajn naljepnice veće od B1 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 750,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn naljepnice i izrada konačne verzije250,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj naljepnici - vektorski format 150,00 kn

Dizajn cjenika i jelovnika cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak cjenika, jelovnika, vinskih karti svih formata i  opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Obostrani cjenik za kafiće: A4, A5, A6, DL format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 500,00 kn
Omot (prva i zadnja stranica): A4, A5, A6, DL format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 450,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna omota i izrada konačne verzije 300,00 kn
Cjenik / jelovnik do 12 stranica - unutarnje stranice 80,00 kn/str.
Cjenik / jelovnik do 24 stranice - unutarnje stranice 70,00 kn/str.
Cjenik / jelovnik do 32 stranice - unutarnje stranice 60,00 kn/str.
Cjenik / jelovnik do 64 stranice - unutarnje stranice 50,00 kn/str.
Cjenik / jelovnik više od 64 stranice - unutarnje stranice 40,00 kn/str.
Izmjena podataka na postojećem jelovniku - vektorski format 50,00 kn / stranici

Dizajn pozivnica za vjenčanje cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak pozivnica za vjenčanje svih formata i  opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn pozivnice za vjenčanje - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 300,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn pozivnice i izrada konačne verzije 150,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna dizajna pozivnice i izrada konačne verzije 200,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj pozivnici - vektorski format 100,00 kn

Dizajn zahvalnica, diploma, certifikata i priznanja cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak zahvalnica i diploma svih formata i  opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena usluge
Dizajn jednostrane zahvalnice i diplome: A3 i A4 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 300,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn zahvalnice i izrada konačne verzije 150,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna dizajna zahvalnice i izrada konačne verzije 200,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj zahvalnici - vektorski format 100,00 kn
  • navedene cijene ne sadrže pdv
  • model plaćanja: za usluge grafičkog dizajna do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.