Cjenik usluga tiska

Tisak vizitki, letaka, brošura, plakata, etiketa, naljepnica, cjenika i jelovnika, pozivnica za vjenčanje, zahvalnica, diploma...

Naklada 4/0 tisak jednostrane vizitke 4/4 tisak obostrane vizitke Plastifikacija vizitki Zaobljeni rubovi - rundanje Doplata za više priprema
Cijena EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN) Br. priprema EUR (KN)
50 kom € 9.83 (74,07 kn) € 11,45 (86,27 kn) € 7,20 (54,25 kn) € 1,50 (11,30 kn) 2 € 2,60 (19,59 kn)
100 kom € 11,70 (88,14 kn) € 14,93 (112,54 kn) € 8,00 (60,28 kn) € 3,00 (22,60 kn) 3 € 3,90 (29,39 kn)
200 kom € 15,43 (116,28 kn) € 21,91 (165,08 kn) € 9,60 (72,33 kn) € 6,00 (45,21 kn) 4 € 5,20 (39,18 kn)
300 kom € 19,17 (144,42 kn) € 28,88 (217,62 kn) € 11,20 (84,39 kn) € 9,00 (67,81 kn) 5 € 6,50 (48,98 kn)
400 kom € 22,90 (172,56 kn) € 35,85 (270,16 kn) € 12,80 (96,44 kn) € 12,00 (90,41 kn) 6 € 7,80 (58,78 kn)
500 kom € 26,64 (200,70 kn) € 42,82 (322,70 kn) € 14,40 (108,50 kn) € 15,00 (113,02 kn) 7 € 9,10 (68,57 kn)
600 kom € 30,37 (228,84 kn) € 49,98 (375,24 kn) € 16,00 (120,55 kn) € 18,00 (135,62 kn) 8 € 10,40 (78,37 kn)
700 kom € 34,11 (256,98 kn) € 56,77 (427,78 kn) € 17,60 (132,61 kn) € 21,00 (158,22 kn) 9 € 11,70 (88,16 kn)
800 kom € 37,84 (285,12 kn) € 63,74 (480,32 kn) € 19,20 (144,66 kn) € 24,00 (180,83 kn) 10 € 13,00 (97,96 kn)
900 kom € 41,58 (313,26 kn) € 70,71 (532,86 kn) € 20,80 (156,72 kn) € 27,00 (203,43 kn) 15 € 19,50 (146,94 kn)
1000 kom € 45,31 (341,40 kn) € 77,69 (585,40 kn) € 22,40 (168,77 kn) € 30,00 (226,04 kn) 20 € 26,00 (195,92 kn)
Naklada A4 - format (210x297 mm) A5 format (148x210 mm A6 format (105x148 mm) DL format (210x99 mm)
4/0 tisak 4/4 tisak 4/0 tisak 4/4 tisak 4/0 tisak 4/4 tisak 4/0 tisak 4/4 tisak
EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN)
50 kom € 31,95
(240,75 kn)
€ 36,26
(273,25 kn)
€ 29,14
(219,56 kn)
€ 31,21
(235,16 kn)
€ 27,84
(209,78 kn)
€ 28,87
(217,58 kn)
€ 28,27
(213,04 kn)
€ 29,65
(223,44 kn)
100 kom € 37,36
(281,50 kn)
€ 45,98
(346,50 kn)
€ 31,95
(240,75 kn)
€ 36,26
(273,25 kn)
€ 29,14
(219,56 kn)
€ 31,21
(235,16 kn)
€ 30,00
(226,08 kn)
€ 32,76
(246,88 kn)
200 kom € 48,17
(363,00 kn)
€ 65,42
(493,00 kn)
€ 37,36
(281,50 kn)
€ 45,98
(346,50 kn)
€ 31,95
(240,75 kn)
€ 36,26
(273,25 kn)
€ 33,68
(253,79 kn)
€ 39,37
(296,69 kn)
300 kom € 58,99
(444,50 kn)
€ 84,87
(639,50 kn)
€ 42,76
(322,25 kn)
€ 55,70
(419,75 kn)
€ 34,54
(260,31 kn)
€ 40,93
(308,41 kn)
€ 37,36
(281,50 kn)
€ 45,98
(346,50 kn)
400 kom € 69,80
(526,00 kn)
€ 104,31
(786,00 kn)
€ 48,17
(363,00 kn)
€ 65,42
(493,00 kn)
€ 37,36
(281,50 kn)
€ 45,98
(346,50 kn)
€ 40,82
(307,58 kn)
€ 52,20
(393,38 kn)
500 kom € 80,62
(607,50 kn)
€ 123,75
(932,00 kn)
€ 53,58
(403,75 kn)
€ 75,17
(566,25 kn)
€ 39,95
(301,06 kn)
€ 50,65
(381,66 kn)
€ 44,50
(335,29 kn)
€ 58,81
(443,19 kn)
1000 kom € 120,78
(910,00 kn)
€ 138,03
(1.040,00 kn)
€ 80,62
(607,50 kn)
€ 120,78
(910,00 kn)
€ 53,58
(403,75 kn)
€ 75,15
(566,25 kn)
€ 62,45
(470,58 kn)
€ 91,09
(686,38 kn)
2000 kom € 151,83
(1.144,00 kn)
€ 172,54
(1.300,00 kn)
€ 120,78
(910,00 kn)
€ 138,03
(1.040,00 kn)
€ 80,62
(607,50 kn)
€ 120,78
(910,00 kn)
€ 98,57
(742,79 kn)
€ 131,13
(988,00 kn)
5000 kom € 241,56
(1.820,00 kn)
€ 276,06
(2.080,00 kn)
€ 172,54
(1.300,00 kn)
€ 207,05
(1.560,00 kn)
€ 129,40
(975,00 kn)
€ 155,29
(1.170,00 kn)
€ 150,97
(1.137,50 kn)
€ 181,17
(1.365,00 kn)
10000 kom € 379,59
(2.860,00 kn)
€ 448,60
(3.380,00 kn)
€ 241,56
(1.820,00 kn)
€ 276,06
(2.080,00 kn)
€ 172,54
(1.300,00 kn)
€ 207,05
(1.560,00 kn)
€ 207,05
(1.560,00 kn)
€ 241,56
(1.820,00 kn)
Naklada 2-fold A3 u A4 format 2-fold A4 u A5 format 2-fold A5 u A6 format 3-fold A4 u DL format
4/4 tisak 4/4 tisak 4/4 tisak 4/4 tisak
EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN)
50 kom € 52,95
(399,00 kn)
€ 43,23
(325,75 kn)
€ 38,18
(287,66 kn)
€ 43,23
(325,75 kn)
100 kom € 72,72
(548,00 kn)
€ 53,28
(401,50 kn)
€ 43,56
(328,25 kn)
€ 53,28
(401,50 kn)
200 kom € 112,27
(846,00 kn)
€ 73,38
(553,00 kn)
€ 53,94
(406,50 kn)
€ 73,38
(553,00 kn)
300 kom € 151,82
(1.144,00 kn)
€ 93,50
(704,50 kn)
€ 64,33
(484,75 kn)
€ 93,50
(704,50 kn)
400 kom € 191,36
(1.442,00 kn)
€ 113,60
(856,00 kn)
€ 74,71
(563,00 kn)
€ 113,60
(856,00 kn)
500 kom € 230,91
(1.740,00 kn)
€ 133,70
(1.007,50 kn)
€ 85,10
(641,25 kn)
€ 133,70
(1.007,50 kn)
1000 kom € 241,56
(1.820,00 kn)
€ 155,29
(1.170,00 kn)
€ 137,02
(1.032,50 kn)
€ 155,29
(1.170,00 kn)
2000 kom € 327,83
(2.470,00 kn)
€ 196,70
(1.482,00 kn)
€ 162,19
(1.222,00 kn)
€ 196,70
(1.482,00 kn)
5000 kom € 543,50
(4.095,00 kn)
€ 319,20
(2.405,00 kn)
€ 250,18
(1.885,00 kn)
€ 319,20
(2.405,00 kn)
10000 kom € 862,70
(6.500,00 kn)
€ 517,62
(3.900,00 kn)
€ 345,08
(2.600,00 kn)
€ 517,62
(3.900,00 kn)
Naklada Plakat A3 format Plakat B2 format Plakat B1 format
1kom 40,00 kn 95,00 kn 125,00 kn
5kom 135,00 kn 375,00 kn 500,00 kn
10kom 145,00 kn 500,00 kn 750,00 kn
20kom 165,00 kn 750,00 kn 1.150,00 kn
50kom 230,00 kn 1.300,00 kn 1.450,00 kn
100kom 330,00 kn 1.050,00 kn 1.650,00 kn
200kom 535,00 kn 1150,00 kn 1.850,00 kn
500kom 950,00 kn 1.350,00 kn 2.050,00 kn
1000kom 1.050,00 kn 1.650,00 kn 2.550,00 kn
Naklada Roll up banner - 85x200cm Roll up banner - 100x200cm Roll up banner - 120x200cm
EUR (KN) EUR (KN) EUR (KN)
1 kom € 55,75 (420,05 kn) € 63,70 (479,95 kn) € 71,65 (539,85 kn)
2 kom € 111,50 (840,10 kn) € 127,40 (959,90 kn) € 143,35 (1.080,07 kn)
3 kom € 167,25 (1.260,15 kn) € 191,10 (1.439,84 kn) € 215,00 (1.619,92 kn)
4 kom € 222,95 (1.679,82 kn) € 254,85 (1.920,17 kn) € 286,70 (2.160,14 kn)
5 kom € 278,70 (2.099,87 kn) € 318,55 (2.400,11 kn) € 358,35 (2.699,99 kn)
6 kom € 334,45 (2.519,91 kn) € 382,25 (2.880,06 kn) € 430,00 (3.239,84 kn)
7 kom € 390,20 (2.939,96 kn) € 445,95 (3.360,01 kn) € 501,70 (3.780,06 kn)
8 kom € 445,95 (3.360,01 kn) € 509,65 (3.839,96 kn) € 573,35 (4.319,91 kn)
9 kom € 501,70 (3.780,06 kn) € 573,35 (4.319,91 kn) € 645,05 (4.860,13 kn)
10 kom € 557,45 (4.200,11 kn) € 637,05 (4.799,85 kn) € 716,70 (5.399,98 kn)
Dimenzija 150x90mm - format naljepnice za med, vino...
Materijal Papirnata premazna tzv. muflon mat ili sjajna PVC folija prozirna ili bijela mat ili sjana
Dorada Rezanje na format - svaka zasebno Katanje u oblik - više na arku Rezanje na format - svaka zasebno Katanje u oblik - više na arku
Cijena KN EUR KN EUR KN EUR KN EUR
50 220,50 kn € 29,27 285,50 kn € 37,89 258,59 kn € 34,32 326,59 € 43,35
100 241,00 kn € 31,99 321,00 kn € 42,60 317,18 kn € 42,10 403,18 € 53,51
200 282,00 kn € 37,43 392,00 kn € 52,03 444,13 kn € 58,95 569,13 € 75,54
300 323,00 kn € 42,87 463,00 kn € 61,45 561,31 kn € 74,50 722,31 € 95,87
400 364,00 kn € 48,31 534,00 kn € 70,87 688,25 kn € 91,35 888,25 € 117,89
500 405,00 kn € 53,75 605,00 kn € 80,30 805,43 kn € 106,90 1041,43 € 138,22
1000 610,00 kn € 80,96 960,00 kn € 127,41 1.420,63 kn € 188,55 1845,63 € 244,96
Cijena naljepnice A8 format A7 format A6 format A5 format A4 format A3 format B2 format B1 format
kn / kom 0,67 1,28 2,46 4,79 9,43 18,59 51,95 103,29
Window Grafika m2
Cijena po m2 180,00 kn
Naljepnica za vozila m2
Cijena po m2 300,00 kn
Naklada A3 format A4 format A5 format A6 format
4/0 tisak 4/4 tisak 4/0 tisak 4/4 tisak 4/0 tisak 4/4 tisak 4/0 tisak 4/4 tisak
10kom 304,50 417,50 190,25 246,75 133,13 161,38 104,56 133,13
15kom 418,75 588,25 247,38 332,13 161,69 204,06 118,84 161,69
20kom 533,00 759,00 304,50 417,50 190,25 246,75 133,13 190,25
25kom 647,25 929,75 361,63 502,88 218,81 289,44 147,41 218,81
30kom 761,50 1.100,50 418,75 588,25 247,38 332,13 161,69 247,38
35kom 875,75 1.271,25 475,88 673,63 275,94 374,81 175,97 275,94
40kom 990,00 1.442,00 533,00 759,00 304,50 417,50 190,25 304,50
45kom 1.104,25 1.612,75 590,13 844,38 333,06 460,19 204,53 333,06
50kom 1.218,50 1.783,50 647,25 929,75 361,63 502,88 218,81 361,63
Naklada Pozivnice bez savijanja Savinute pozivnice: 2-fold
Q5 format (148x148 mm) DL format (210x99 mm) A6 format (105x148 mm) Q5 format (296x148 u 148x148 mm) DL format (420x99 u 210x99 mm) A6 format (210x148 u 105x148 mm)
10kom 136,62 kn 136,62 kn 131,13 kn 163,59 kn 163,59 kn 149,61 kn
20kom 166,59 kn 166,59 kn 153,61 kn 223,53 kn 223,53 kn 194,56 kn
30kom 196,56 kn 196,56 kn 176,08 kn 283,47 kn 283,47 kn 239,52 kn
40kom 226,53 kn 226,53 kn 198,56 kn 343,42 kn 343,42 kn 284,47 kn
50kom 256,50 kn 256,50 kn 221,04 kn 403,36 kn 403,36 kn 329,43 kn
60kom 286,47 kn 286,47 kn 243,52 kn 463,30 kn 463,30 kn 374,39 kn
70kom 316,45 kn 316,45 kn 257,35 kn 523,24 kn 523,24 kn 419,34 kn
80kom 346,42 kn 346,42 kn 288,47 kn 583,18 kn 583,18 kn 464,30 kn
90kom 376,39 kn 376,39 kn 310,95 kn 643,13 kn 643,13 kn 509,26 kn
100kom 406,36 kn 406,36kn 333,43 kn 703,07 kn 703,07 kn 554,21 kn
110kom 436,33 kn 436,33 kn 355,91 kn 763,01 kn 763,01 kn 599,17 kn
120kom 466,30 kn 466,30 kn 378,39 kn 822,95 822,95 644,13 kn
130kom 496,27 kn 496,27 kn 400,87 kn 882,89kn 882,89kn 689,08 kn
140kom 526,24 kn 526,24 kn 423,34 kn 942,83 kn 942,83 kn 734,04 kn
150kom 556,21 kn 556,21 kn 445,82 kn 1.002,78 kn 1.002,78 kn 778,99 kn
160kom 586,18 kn 586,18 kn 468,30 kn 1.062,72 kn 1.062,72 kn 823,95 kn
170kom 616,15 kn 616,15 kn 490,78 kn 1.122,60 kn 1.122,60 kn 868,91 kn
180kom 646,13 kn 646,13 kn 513,26 kn 1.182,60 kn 1.182,60 kn 913,86 kn
190kom 676,10 kn 676,10 kn 535,73 kn 1.242,54 kn 1.242,54 kn 958,82 kn
200kom 706,07 kn 706,07 kn 558,21 kn 1.302,48 kn 1.302,48 kn 1.003,78 kn
Naklada A4 format (297x210 mm) A3 format (420x297 mm)
Standardni papir Premium papir Standardni papir Premium papir
1kom 53,69 kn 62,41 kn 58,73 kn 70,72 kn
2kom 59,73 kn 71,72 kn 70,81 kn 89,34 kn
5kom 77,85 kn 99,65 kn 107,05 kn 145,20 kn
10kom 108,05 kn 146,20 kn 167,45 kn 238,30 kn
20kom 168,45 kn 239,30 kn 288,25 kn 424,50 kn
50kom 349,65 kn 518,60 kn 650,65 kn 983,10 kn
100kom 651,65 kn 984,10 kn 1.254,65,00 kn 1.914,10 kn
  • navedene cijene ne sadrže pdv
  • model plaćanja: za usluge tiska plaća se unaprijed cijeli iznos