Dizajn memoranduma

Priprema za tisak u vektorskom formatu uz isporuku u .docx formatu kao Word dokument za poslovnu komunikaciju

Dizajn memoranduma

Profesionalni dizajn memoranduma u skladu sa vizualnim identitetom tvrtke i knjigom grafičkih standarda te priprema za tisak u vektorskom formatu. Također radimo predložak memoranduma u digitalnom .docx formatu kao Word dokument kojeg možete koristiti u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji.

dizajn memoranduma
Dizajnmemoranduma
Podaci na memorandumu
 • logo
 • naziv tvrtke
 • adresa sjedišta
 • OIB
 • Banka i IBAN
 • Kontakt podaci (email, telefon, mob, fax)
 • Sud kod kojega je tvrtka upisana u trgovački registar i broj upisa
 • Iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen
 • Ukupan broj izdanih dionica
 • Najmanje jedan član uprave društva

CMYK color mode
Memorandum radimo u CMYK color mode koji se preporučuje za tisak jer printeri koriste CMYK model miješanja boja.
Rezolucija od 300 DPI (Dots Per Inch)
Rezolucija predstavlja broj točaka po inču. Kvaliteta slike je bolja što je veća rezolucija odnosno što je veći broj točaka po inču. Za kvalitetan tisak bitno je da rezolucija dokumenta memoranduma bude minimalno 300 dpi, jer priprema za tisak memoranduma slabije rezolucije može nakon tiska izgledati mutno i bez detalja koji se dobro vide u digitalnom formatu.
Napust 3mm iza rezne linije
Svi elementi koji idu do ruba memoranduma trebaju imati napust 3mm iza rezne linije odnosno konačnog formata, jer prilikom dorade odnosno rezanja dolazi do određenih odstupanja pa bi umjesto pozadine koja ide do ruba mogao ostati prazan papir.
Margina 3mm unutar rezne linije
Margina predstavlja sigurnu zonu min. 3mm unutar reznih linija odnosno konačnog formata memoranduma gdje ne bi smjeli biti tekstovi, slike, logo i svi ostali elementi koji trebaju biti vidljivi nakon printanja i rezanja.
Fontove pretvaramo u krivulje odnosno vektore
Unutar datoteke koja sadrži pripremu memoranduma za tisak pretvaramo fontove u krivulje.
Bogata crna boja (eng. rich black) 60 40 40 100 CMYK
Za sve elemente memoranduma koji su deblji od 5mm, a koji bi nakon tiska trebali biti crni, koristimo 60 40 40 100 CMYK.
Overprint opcija
Tisak preko svih ostalih boja za vektorske elemente i tekstove memoranduma koji su u crnoj boji.
Izrada memoranduma kao Word dokument
Izrada predloška memoranduma kao Word dokument kojeg možete koristiti u poslovnoj komunikaciji.

Dizajn memoranduma cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak memoranduma tvrtke uz opcije za izradu
Vizualni identitet Cijena usluge
Dizajn memoranduma 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije 300,00 kn
Dodatan prijedlog dodatan dizajn memoranduma i izrada konačne verzije 100,00 kn
Dva dodatna prijedloga 2 dodatna dizajna memoranduma i izrada konačne verzije 150,00 kn
Izrada memoranduma kao Word dokument za poslovnu komunikaciju u digitalnom formatu 100,00 kn
Izmjena podataka na postojećem memorandumu vektorski format 50,00 kn
 • Model plaćanja: za usluge grafičkog dizajna do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.
 • Rok za dizajn memoranduma: 5 dana od uplate po ponudi

Odgovori na najčešća pitanja: Grafički dizajn

Poslat ćemo Vam izvornu datoteku u vektorskom formatu

Nakon izrade

Poslat ćemo Vam EPS (izvornu datoteku u vektorskom formatu) te jpg i png datoteke koje možete odmah koristiti. Vektorski format logotipa za svaki slučaj spremite na računalo ili u oblak, a mi ga također čuvamo u oblaku ako ćete nas kontaktirati za izradu npr. posjetnica, memoranduma, letaka, brošura, web stranice, jumbo plakatia ili drugu primjenu.

Vi ste najbolje upućena osoba u poslovne procese tvrtke

Sigurni smo da imate viziju koju ponekad niste u mogućnosti skicirati ili je sami vizualno oblikovati

Osim potrebnog sadržaja, potičemo sve klijente da nam dostave i nacrte, boje, fontove i ostale smjernice za dizajn kako bi dobili finalni proizvod u skladu sa njihovim očekivanjima. Klijentima dostavljamo i radnu verziju na pregled kako bi odobrili izradu konačne verzije.

Potrebna Vam je usluga grafičkog dizajna ali ne znate da li mi to nudimo?

Pošaljite nam dimenzije (širina x visina) i način primjene npr. za vanjsku primjenu izloženost kiši ili suncu.

HM-PROMOTION d.o.o. kao studio za grafički dizajn nudi kompletnu uslugu od dizajna logotipa, memoranduma, letaka, brošura, kataloga, naljepnica, etiketa, ambalaže, plakata, web stranica, html email potpisa... i bilo koju drugu grafiku za tisak ili izradu koja Vam je potrebna. Za više detalja o našim grafičkim uslugama molimo Vas da nas kontaktirate.

Rok za izradu je jučer! Možete li nam pomoći sa hitnom izradom?

Radni nalog otvaramo nakon uplate po ponudi, a rok za izradu ovisi o prethodnim narudžbama

Ponekad možemo prilagoditi raspored i hitnom intervencijom napraviti grafički dizajn na Vaš zahtjev. U svakom slučaju kontaktirajte nas pa ćemo vidjeti koliko brzo možemo odraditi Vaš upit.