Dvojno iskazivanje cijena

Zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima za sve poslovne subjekte započinje 5. rujna 2022.