Grafički dizajn, priprema i tisak

 • Izrada logotipa

  1.000,00KN jednokratno
  Naručite

  • Izrada logotipa u vektorskom formatu za sve namjene

   • Logo u vektorskom formatu
   • 2 idejna rješenja
   • 1 revizija dizajna
   • Dodatan prijedlog dizajna
   • Vektorizacija "starog" logotipa
   • Knjiga grafičkih standarda • Izrada vizitki

  100,00KN jednokratno
  Naručite

  • Grafički dizajn, priprema za tisak i tisak vizitki svih formata

   • Dizajn i priprema za tisak
   • 1 idejno rješenje
   • 1 revizija dizajna
   • Dodatan prijedlog dizajna
   • Priprema za tisak
   • Tisak vizitke na upit • Izrada memoranduma

  150,00KN jednokratno
  Naručite

  • Grafički dizajn, priprema za tisak i izrada memoranduma u digitalnom i tiskanom formatu

   • Dizajn i priprema za tisak
   • 1 idejno rješenje
   • 1 revizija dizajna
   • Dodatan prijedlog dizajna
   • Uređivanje memoranduma
   • Tisak memoranduma na upit • Izrada kuverti

  125,00KN jednokratno
  Naručite

  • Grafički dizajn, priprema za tisak i tisak kuverti svih vrsta i formata

   • Dizajn i priprema za tisak
   • 1 idejno rješenje
   • 1 revizija dizajna
   • Dodatan prijedlog dizajna
   • Uređivanje kuverte
   • Tisak kuverte na upit • Izrada letaka, flyera

  200,00KN jednokratno
  Naručite

  • Grafički dizajn, priprema za tisak i tisak letaka svih vrsta i formata

   • Dizajn i priprema za tisak
   • 1 idejno rješenje
   • 1 revizija dizajna
   • Jednostrani A5 letak
   • Uređivanje letka
   • Tisak letka na upit • Izrada kataloga, brošura

  400,00KN jednokratno
  Naručite

  • Grafički dizajn, priprema za tisak i tisak kataloga svih vrsta i formata

   • Dizajn i priprema za tisak
   • 1 idejno rješenje
   • 1 revizija dizajna
   • Omot A5 kataloga
   • Uređivanje kataloga
   • Tisak kataloga na upit • Izrada plakata, roll up

  350,00KN jednokratno
  Naručite

  • Grafički dizajn, priprema za tisak i tisak plakata svih vrsta i formata

   • Dizajn i priprema za tisak
   • 1 idejno rješenje
   • 1 revizija dizajna
   • A3 plakat
   • Uređivanje plakata
   • Tisak plakata na upit • Vizualni identitet

  2.000,00KN jednokratno
  Naručite

  • Izrada vizualnog identiteta

   • Logo u vektorskom formatu
   • 2 idejna rješenja logotipa
   • 1 revizija dizajna
   • Izrada 500 vizitki
   • 1000 memoranduma
   • Knjiga grafičkih standarda