Održavanje uredske opreme

Optimizacija računala, antivirusni programi i sigurnost, arhiviranje i backup podataka!
 • HM Office 1

  400,00/mo
  1.000,00 Naknada za aktivaciju
  Naručite

  • HM Office 1 paket za održavanje uredske opreme

   • Održavanje 1 računala
   • 1 dolazak na lokaciju korisnika
   • Podrška sa udaljene lokacije
   • Optimizacija računala
   • Sigurnost računala
   • Backup računala • HM Office 3

  750,00/mo
  750,00 Naknada za aktivaciju
  Naručite

  • HM Office 3 paket za održavanje uredske opreme

   • Održavanje do 3 računala
   • Do 3 dolaska na lokaciju korisnika
   • Podrška sa udaljene lokacije
   • Optimizacija računala
   • Sigurnost računala
   • Backup računala • HM Office 5

  1.500,00/mo
  500,00 Naknada za aktivaciju
  Naručite

  • HM Office 5 paket za održavanje uredske opreme

   • Održavanje do 5 računala
   • Do 5 dolaska na lokaciju korisnika
   • Podrška sa udaljene lokacije
   • Optimizacija računala
   • Sigurnost računala
   • Backup računalaUključen u svaki plan
 • Neograničena podrška sa udaljene lokacije
 • Podešavanje računala za optimalan rad
 • Instalacija i ažuriranje antivirusnog programa
 • Instalacija i ažuriranje antimalware programa
 • Instalacija i podešavanje firewall zaštita
 • Backup - izrada sigurnosne kopije cijelog računala