Tag - izrada web trgovina

izrada web trgovine

Izrada web trgovine 2023

Izrada web trgovine

Izrada web trgovine je proces koji uključuje niz koraka kako bi se stvorila funkcionalna i estetski privlačna platforma za prodaju proizvoda ili usluga putem interneta. U nastavku donosimo 30 ključnih koraka u izradi web trgovine:

Izrada web trgovina: prvi korak

Prvi korak u izradi web trgovine je planiranje i strategija. To uključuje definiranje ciljeva, ciljne publike, vrsta proizvoda ili usluga koje se žele prodavati, kao i definiranje marketinške strategije za privlačenje kupaca na web stranicu.

Odabir platforme za izradu web...

Detaljnije...